بیانیه حزب پان ایرانیست: هیچ مرجع و دولت خارجی حق دخالت در امور نظامی...

0
بنام خداوند جان و خرد پاینده ایران «هیچ مرجع و دولت خارجی حق دخالت در امور نظامی و دفاعی ایران را ندارد» مدتیست که مذاکرات هسته‌ای بین...

پیام نوروزی حزب پان ایرانیست

0
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران نوروز فرخنده بر همه ایرانیان شاد و همایون باد. دفترِسالی کهن گشت و به فرجام آمد و سالی...

آخرین اخبار