آلبوم تصاویر رامهرمز

0

گردهمایی حزب پان ایرانیست به مناسبت ۲۱ آذر

میدان ششم بهمن(آزادی) رامهرمز - ۱۳۵۲

سلسله میتینگ‌های کشوری به مناسبت ورود سروران حزب پان ایرانیست به مجلس شورای ملی دوره ۲۲

از سمت راست ایستاده سروران: نفر سوم زنده یاد کلانتر هرمزی، چهارم: مظفر ساسانی ؛ هفتم هوشنگ طالع، دهم: زنده یاد مهدی صفارپور، دوازدهم: زاهد خلفی، چهاردهم: عریضی
دکتر هوشنگ طالع نماینده مجلس شورای ملی(پشت به تصویر)، سرور‌ علیپور نفر سمت چپ با عینک آفتابی
استقبال از دکتر هوشنگ طالع، نماینده مجلس شورای ملی. رامهرمز - ۱۳۴۶

استقبال از سرور محسن پزشکپور، ورودی رامهرمز - ۱۳۵۲

استقبال سرور مظفر ساسانی مسئول حزب پان ایرانیست در رامهرمز(نفر سمت راست) هنگام ورود رهبر حزب، سرور محسن پزشکپور به شهرستان رامهرمز
نفر سمت چپ سرور محسن پزشکپور: مظفر ساسانی و نفرات سمت راست : زاهد خلفی، احمد صرافیون

به مناسبت ورود سرور محسن پزشکپور به اهواز، منزل سرور دکتر باستانی

ایستاده از راست ۳. غلامحسین آصف، ۴. مظفر ساسانی نشسته ۲.مهدی صفارپور، ۳.بانو بستر آهنگ، ۴.دکتر باستانی، ۵.محسن پزشکپور ۷.رضا کرمانی نشسته از چپ: زنده یاد ابراهیم میرانی
زنده یاد محسن پزشکپور، بانو بسترآهنگ، دکتر باستانی، بانو ناشناس، سرور ناشناس، زنده یاد رضا کرمانی

میتینگ حزب پان ایرانیست در میدان ششم بهمن(آزادی) رامهرمز - ۱۳۵۳

میدان ششم بهمن رامهرمز ( آزادی )
نفر دوم از سمت راست زنده یاد سرور پزشکپور، نفر سوم: سرور مهدی صفارپور. نفر پشت تریبون: سرور زاهد خلفی
سرور زاهد خلفی در پشت تریبون و در پشت سر ایشان سرور عُریضی
میدان ششم بهمن رامهرمز - ۱۳۵۳

نشست نیروهای دانش‌آموزی رامهرمز

سرور زاهد خلفی
سرور زاهد خلفی
سرور زاهد خلفی

دفتر حزب پان ایرانیست در رامهرمز اواسط دهه ۵۰

از سمت راست نفر سوم سرور ساسانی نفر چهارم سرور رئیسی، نفر پنجم سرور کلانتر هرمزی، نفر ششم سرور‌خلفی
از سمت راست نفر اول سرور زاهد خلفی، نفر سوم سرور کلانتر هرمزی، نفر پنجم سرور رئیسی، نفر هشتم سرور مظفر ساسانی
سرور مظفر ساسانی در حال سخنرانی نشسته از چپ نفر اول سرور کلانتر هرمزی، نفر دوم سرور رئیسی و نفر چهارم سرور زاهد خلفی

تصاویر رامهرمز

جشن ششم بهمن
جشن ششم بهمن
جلسهٔ حزب پان ایرانیست، رامهرمز
سرور زاهد خلفی
سرور زاهد خلفی، نشست حزبی در رامهرمز - ۱۳۵۲
دکتر هوشنگ طالع و سرور عُریضی
نفر وسط زنده یاد مهندس سرور رضا کرمانی، نفر نشسته از سمت چپ سرور‌ زاهد خلفی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید