آلبوم ۱۰ اردیبهشت (روز خلیج فارس)

0

برگزاری روز خلیج فارس ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ به دعوت حزب پان ایرانیست

تهران، مقابل سفارت امارات متحده عربی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید