آلبوم حمایت از کوبانی

0

تجمع و حمایت از مقاومت مردم کوبانی در برابر داعش به دعوت حزب پان ایرانیست

تهران - مقابل دفتر سازمان ملل‌ سال ۱۳۹۳

تجمع و حمایت مردم سایر نقاط ایران از مقاومت مردم کوبانی در برابر داعش

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید