گفتگوی حجت کلاشی در کانال یک پیرامون هدف از تحریم انتخابات و اهمیت آن

0

 

🔻قرار نیست با تحریم انتخابات پیامی مبنی بر مشروعیت یا عدم مشروعیت رژیم به نظام بین‌الملل بدهیم؛ چون قرار نیست نظام بین‌الملل دخالتی در سرنوشت ایران داشته باشد.

🔻بحث بر سر این است که ما چگونه با این حکومت به عنوان یک پدیده انقلابی مواجه شویم؛ ما باید اساس این انقلاب را شکست بدهیم.

🔻یک حکومت انقلابی چند ویژگی دارد؛ (۱-ایدئولوژی ۲-عقبه مردمی ۳-وفاداران)

🔻ایدئولوژی جمهوری اسلامی شکست خورده است.

🔻باید با تحریم انتخابات عقبه مردمی حکومت را هم از آن جدا کرد؛ یعنی نشان داد که مردم دیگر پشت سر اقلیت انقلابی نیستند و انقلاب به لحاظ پایگاه مردمی نیز ورشکسته شده.

🔻مسئله بعدی ریزش در نیروهای طرفدار نظام است، همه اینها را باید در کنار هم قرار داد و نشان داد که انقلاب 57 انقلابی ورشکسته با مبانی غلط بوده که دیگر پشتوانه مردمی هم ندارد…

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید