مصاحبه حجت کلاشی در بی بی سی فارسی و بررسی کم و کیف قیاسی که خامنه‌ای میان خود و شاه فقید گرفته است

0

 

🔻کسی می‌تواند درمورد ایرادات نظام سابق صحبت کند که خودش جای درستی ایستاده باشد، این شبیه این است که طالبان به ظاهرشاه انتقاد کند.

🔻موضوع این است که کماکان آقای خامنه‌ای فکر می‌کند باید که با نظام سابق بجنگد چرا که حقانیت نظام سابق روز به روز بیشتر برای مردم روشن می‌شود.

🔻آقای خامنه‌ای با نظامی خودش را مقایسه می‌کند که چهل و دو سال پیش حاکم بوده و بخاطر همین زمین و زمان را به هم می‌ریزد.

🔻یعنی این را در نظر نمی‌گیرد که در دوره‌ای که شاه فقید یا قبل از او رضاشاه حکومت می‌کرد، ایران در کجا و کدام بستر به سر می‌برد.

🔻به لحاظ بستر اجتماعی که همه نیروهای موجود در جامعه به نوعی نیروهای ضد دموکراسی بودند. یعنی هم نظام اقتصادی ما ارباب رعیتی بود و هم بیشتر مردم بی‌سواد بودند.

🔻از طرف دیگری هم روحانیت و بسیاری از نیروهای ارتجاعی اجازه تحصیل و مدرسه و ایجاد نهاد های متجدد و نو را نمی‌دادند.

🔻از طرفی هم در نظام بین‌الملل در اطراف ایران، شوروی؛ یک قدرت بسیار بزرگی وجود داشت.
عصرِ انقلاب های چریکی، انقلاب های چپ بود، عصرِ انقلاب های استالینی/ لنینی بود.

🔻و از طرف دیگری عصرِ اسلام‌گرایی بود، اسلام‌گرایی که یک نمونه‌اش می‌شود همان بنیادگرایان اسلامی مثل طالبان.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید