مصاحبه حجت کلاشی با برنامه شصت دقیقه بی بی سی با موضوع ؛ ۴۲ سال شعار «استقلال/آزادی»

0

مصاحبه حجت کلاشی با برنامه شصت دقیقه بی بی سی با موضوع ؛ پس از ۴۲ سال آن شعار «استقلال/آزادی» چقدر به نتیجه رسیده است؟
۲۲ بهمن ۱۳۹۹

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید