مصاحبه حجت کلاشی با بی بی سی درباره اثر انتخابات و تحولات داخلی امریکا بر شرایط سیاسی ایران

0

مصاحبه حجت کلاشی با ویژه برنامه انتخاباتی بی بی سی درباره چرایی اثر گذاری انتخابات و تحولات داخلی امریکا بر شرایط سیاسی ایران

🔻۷ نوامبر /۱۷ آبان ۱۳۹۹

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید