گفتگوی حجت کلاشی درباره پیمان نوین در کانال یک

0

گفتگوی حجت کلاشی درباره پیمان نوین در کانال یک

پیمان نوین پیمانی بین شاه و مردم برای رهبری ارکستر مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی

🔻چهارشنبه ۹ مهر/ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید