مناظره حجت کلاشی از حزب پان ایرانیست با علی جوادی از حزب کمونیست کارگری

0

مناظره حجت کلاشی از حزب پان ایرانیست با علی جوادی از حزب کمونیست کارگری

چگونگی گذار از جمهوری اسلامی،

چپ ایرانی از شعار تا واقعیت و اثر گذاری در پیدایش انقلاب ۵۷ …

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید