مناظره حجت کلاشی در پنل سیاسی کانال یک با موضوع فدرالیسم ؛خدمت یا خیانت؟( قسمت اول )

0

مناظره حجت کلاشی در پنل سیاسی کانال یک با موضوع فدرالیسم ؛خدمت یا خیانت؟( قسمت اول )
🔺پنج شنبه پانزده خرداد /۴ ژوئن ۲۰۲۰

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید