سخنرانی حجت کلاشی در دفاع از نظام پادشاهی مشروطه

0

سخنرانی حجت کلاشی

🔹 در دفاع از نظام پادشاهی مشروطه

🔹آشفتگی ذهنی حامیان فکری انقلاب ۵۷

🔹اهمیت امتداد تاریخی دولت در ایران و توجه به بنیان های نظری مشروطه در ارائه راهکارهای گذار از جمهوری اسلامی

 

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید