گفتگوی روشنک آسترکی با دکتر نصر اصفهانی

0

گفتگوی روشنک آسترکی با دکتر نصر اصفهانی پیرامون:
🔻نقش تحریم های جدید بر گسترش نارضایتی ها
🔻عملکرد نظام در موضوعات اقتصادی
🔻اهمیت قانون اساسی مشروطه در شرایط گذار

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید