گفتگوی حجت کلاشی با دکتر نصر اصفهانی در برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران

0

گفتگوی حجت کلاشی با دکتر نصر اصفهانی در برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران:
۴ آگوست ۲۰۱۹ برابر با ۱۳ امرداد ۱۳۹۸

🔻تنش تازه در ایران در راستای مسایل حقوقی دریای مازندران
🔻پیشینه آزادی‌خواهی و مشروطیت در ایران،

دستاوردهای مشروطیت و جایگزینی “ملت” به جای “رعیت” و “امت”

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید