گفتگوی حجت کلاشی و کاملیا انتخابی‌ فرد با برنامه شصت دقیقه بی بی سی فارسی

0

گفتگوی حجت کلاشی فعال سیاسی و عضو حزب پان ایرانیست و کاملیا انتخابی‌ فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی با برنامه شصت دقیقه بی بی سی فارسی

یکشنبه ۲۶خرداد۹۸ – ۱۶ ژوئن

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید