‏بخشی از گفتگوی حجت کلاشی و نجاح محمدعلی با بی بی سی درباره ورود نیروهای حشدالشعبی به ایران

0

‏بخشی از گفتگوی حجت کلاشی و نجاح محمدعلی با بی بی سی درباره ورود نیروهای حشدالشعبی به ایران

 

🔻نجاح محمدعلی: ورود حشدالشعبی پيام نمادين بود كه اگر فردا حمله نظامی از طرف آمريكا و كسانی شد كه می‌خواهند رضا_پهلوی را دوباره بياورند سر كار مثل پدرش و پدربزرگش، حشدالشعبی و اهل بصره حاضرند جانشان را فدای ايران (شما بخوانيد جمهوری اسلامي) كنند.

✅حجت کلاشی: رضاشاه سرباز شريف ايران بود. رضاشاه با تكيه بر خودش، شرفش و ايرانيان توانست به قدرت برسد. بيگانگان نقشي در به قدرت رسيدن رضاشاه نداشتند. شاه فقيد هم همينطور، مستقل بود.

🔻نجاح:  شما از اين ناراحتی كه حشدالشعبی وارد ايران شده!

✅حجت کلاشی : اگر به ايران حمله شود، اولاً ما خودمان در برابر آمريكا و هر بيگانه ای مقاومت می‌كنيم…

🔻نجاح: شما تحريم آمريكايی‌ها را تأييد كرديد!

✅حجت كلاشی: نخير! من يك آدم ملی هستم. براي من فقط ايران و منافع ملی ايران مهم است…‌‎
در حمله بيگانه ها به ايران، در كنار همه ايرانيان خواهيم ايستاد و مقابله خواهيم كرد با حمله هر بيگانه ای. در آن شرايط قطعاً همپيمانان منطقه ای ما مي‌توانند به كمك ما بيايند. اين شرايط، شرايط جنگی است. الان اما مسأله، مسأله مديريت بحران است…
در مديريت بحران بايد از توانايي‌ها و پتانسيلهای داخلی كشور استفاده كرد، از ادارات و بوروكراسی ايران، از نهادهايی كه موظف هستند اين بحران‌ها را مديريت كنند. از اينها بايد استفاده شود، و گرنه استفاده از نيروهای مسلح كشورهای همسايه كه دردی از ما دوا نمی‌كند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید