سخنان حجت کلاشی پیرامون بحران اوکراین در نشست هفتگی حزب پان‌ایرانیست

0

سخنان حجت کلاشی پیرامون بحران اوکراین در نشست هفتگی حزب پان‌ایرانیست یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی در جلسه‌ی هفتگی حزب پان‌ایرانیست مورخ یک‌شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۰ خورشیدی، تنش اوکراین و روسیه بود.

حجت کلاشی در سخنان خود پیرامون این موضوع، به انگیزه‌های پیدا و پنهان طرفین درگیری و حامیان آنها اشاره کرد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید