ماشین سرکوب جمهوری اسلامی چه زمانی متوقف می‌شود؟

0

بخشی از سخنان حجت کلاشی در جلسه عمومی حزب پان‌ایرانیست مورخ یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰.

در این بخش حجت کلاشی در پاسخ به پرسش‌هایی که پیرامون ریزش دستگاه سرکوب ج.ا و زمان پیوستن نیروهای مسلح به معترضان مطرح می‌شود؛

با توضیح شرایط، مقدمات و مراحل، به وظایف اپوزیسیون و نیروی ملی مخالف جمهوری اسلامی نسبت به این اتفاق می‌پردازد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید