حماسه ملی مردم آبادان و خرمشهر در میانه سوگواری برای فاجعه متروپل

0

سخنان حجت کلاشی در برنامه یاران تلویزیون پارس مورخ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ پیرامون رابطه علت و معلولی فساد سیستماتیک و فجایع ملی هم‌سطح و فراتر از متروپل و بررسی تفاوت شیوه مبارزه در ایران با دیگر کشورها.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید