چقدر تکلیف سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه افغانستان تحت سلطه طالبان روشن است؟»

0

گفتگوی حجت کلاشی در برنامه ۶۰ دقیقه بی بی سی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید