گفتگوی حجت کلاشی در بی بی سی فارسی درباره اعتراضات سراسری در ایران

0

نسلی شجاع برای جبران اشتباه نسل‌ پیشین پا به میدان گذاشته و این نسل حماسه‌ساز، لایقِ شکوه،فرّ و تاج هستند. باید با شکست انقلاب ۵۷ در همه شاخه‌ها بتوانیم دوباره در زمین مشروطه بایستیم و اجازه ندهیم قوای مخربه توان ملت ایران را فرسوده کند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید