گفتگوی حجت کلاشی با شبکه «منوتو» درباره انتشار گفتگوی فاطمه صادقی، فرزند صادق خلخالی با روزنامه‌ هم‌میهن

0
دوران پادشاهی دوران عقل و نور است و بازگشت به پادشاهی مشروطه بازگشت به دوران عقل و نورانیت است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید