گفتگوی حجت کلاشی با شبکه «منوتو» درباره حواشی تجمعات ایرانیان خارج از کشور

0

نشان و‌ نماد مبارزه و‌ رستاخیز ملی ایرانیان، پرچم شیر و‌ خورشید است که ملت می‌توانند زیر آن جمع شوند و بر علیه حکومت و همه جریاناتی که ایران را خرج ایدئولوژی‌های مخربشان می‌کنند مبارزه کنند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید