گفتگوی حجت کلاشی با اتاق خبر شبکه «منوتو» درباره بررسی اهمیت سفر دبیر شورای امنیت روسیه به تهران

0

ایران نباید به محل نبرد روسوفیل‌ها و ناتوفیل‌ها شود.

اعتراضات مردم ایران ادامه پیدا خواهد کرد و اَشکال مختلفی از مقاومت و رستاخیز ملی را از خود نشان خواهد داد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید