گفتگوی حجت کلاشی با رضا احمدی در تلویزیون ایران آریایی درباره شرایط خیزش سراسری در ایران

0

ائتلاف‌های بی‌وزن‌ برای رهبری، لزوم سازماندهی‌ مشروطه‌خواهان و چشم‌انداز و جایگاه جریان ملی در رستاخیز ملت ایران

نیروی عظیم ایران‌خواهی به زودی همه مناسبات قدرت در داخل و خارج کشور را به نفع ملت ایران تغییر خواهد داد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید