گفتگوی حجت کلاشی با کانال یک مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱

0

گفتگوی حجت کلاشی پیرامون نزدیکی روابط عربستان و چین و بیانه‌ی مشترک چین و چند کشور عربی درباره جزایر تاریخی ایران در خلیج فارس/ شکست سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی

اهمیت تداوم حضور خیابانی مردم در سراسر ایران و پاسخ‌های سنگین به اعدام معترضین به منظور شکست دادن سیاست ارعاب جمهوری اسلامی

فراخوان دادن چهر‌ه‌های ملی به منظور تجمع گسترده در یکی از شهرهای اروپایی و ایجاد فشار بیشتر بین المللی همزمان با داخل کشور بر جمهوری اسلامی

ترسیم چشم‌انداز روشن از فردای گذار از رژیم همزمان با مبارزه علیه جمهوری اسلامی

شاهزاده رضا پهلوی کنش‌های ایجابی و‌ سلبی مهم و موثری در رستاخیز ملی دارند/ همراهی بی‌ادعای سه نسل از خاندان پادشاهی ایران با رستاخیز ملت ایران

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید