گفت‌وگوی حجت کلاشی و شروان فشندی با میترا جشنی از سازمان لیبرتی (ایرانیان آمریکا برای آزادی)

0

موضوع: تمامیت ارضی – ۱۵ دی‌ ۱۴۰۱

روایت کاذب گروه‌های تروریستی ضدکُرد (کومه‌له، دموکرات و …) و سایر تجزیه‌طلبان و قومگرایان از ایران و «حق تعیین سرنوشت»

تبعات خطرناک نفی و اعلام جنگ این گروه‌ها به ایران و ملیت ایرانی

خاستگاه این روایت کاذب در گفتمان چپ وابسته در ایران و تاریخچه‌ی این بحث در جهان

شکست این توطئه‌ی ضدایرانی با توجه به اوج‌گیری ناسیونالیسم ایرانی در متن جنبش ملی ‌در سراسر کشور

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید