گفت‌و‌گوی حجت کلاشی در بی‌بی‌سی فارسی درباره‌ی جریان مخرب جمهوری‌خواهی در ایران

0

ضرورت توضیح این که ملت برای چه ایده‌ای مبارزه می‌کند و این ایده در قالب چه نظامی قابلیت تحقق دارد

ایده‌ی جمهوری‌خواهی در ایران با تروریسم، آنارشیسم و مبارزه با پارلمان و حاکمیت قانون گره خورده است.

فکر و عمل جمهوری‌خواهان همچنان ذیل نگاه چپ مبتذل و در تایید مشی تروریستی است.

جمهوری‌خواهان در حالی با جعلیات همچنان در حال بیانیه‌نویسی اند و استبداد را به «شاه و شیخ» نسبت می‌دهند که گویا نمی‌دانند اولین جمهوری در ایران جمهوری کمونیستی [ضد آزادی و در پی دیکتاتوری پرولتاریا] بوده است.

نمی‌توان با سازمان‌ها و دستجات تروریستی دست‌ساخته‌ی بیگانه مثل کومله، دموکرات و پژاک و … که ملت ایران را به رسمیت نمی‌شناسند، همکاری کرد به این بهانه که فعلا هدف تجزیه‌ی ایران را به صورت تاکتیکی مطرح نمی‌کنند. با این‌ها مثل سایر گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب در سراسر جهان برخورد خواهد شد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید