گفت‌و‌گوی حجت کلاشی با کانال یک ۴ فروردین

0

نشست ایران‌ستیزان در دانشگاه استنفورد‌ و نقش امثال شهریار آهی در محو مرز بین دوست و دشمن

بی‌ارتباطی کامل نظر و عمل این گروه ایرانستیز و فرصت‌طلب – در لوای اپوزیسیون – با تحولات داخل ایران

پروژه‌ی دلسرد کردن جامعه از نهاد پادشاهی با خدشه‌دار کردن تعهد به ارزش‌هایی که این نهاد نمایندگی می‌کند.

اهمیت حمایت جمعی از فعالین و زندانیان سیاسی در داخل ایران از #بازگشت_به_مشروطه و ضرورت ساخت جریانی قدرتمند حول این نظریه

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید