گفت‌و‌گوی حجت کلاشی با کانال یک ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

0

موضوع: اتحاد دوباره‌ی بقایای ارتجاع ۵۷ از مجاهدین و تجزیه‌طلبان تا نیروهای دست چندم اصلاحات مثل اسماعیلیون برای مقابله با جریان ملی

فراز و فرود جریان ملی در دو دهه‌ی اخیر

تلاش‌های بدنه‌ی امنیتی اصلاح‌طلبان برای هدایت جریان ملی در ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و شکست نهایی ادامه‌ی این پروژه

اتحاد طیف گسترده‌ای از نیروهای ضدملی از مجاهدین و تجزیه‌طلبان تا اصلاح‌طلبان

جریان ملی به چنان قدرتی رسیده است که حتی فرد ضدملی مثل اسماعیلیون سعی می‌کند خود را به آن منتسب کند.

به مرحله‌ای وارد می‌شویم که سازماندهی و ایجاد تشکیلات به مطالبه‌ی عمومی تبدیل می‌شود.

دعوای رهبری در داخل جمهوری اسلامی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید