سخنرانی حجت کلاشی در نشست «نهاد پادشاهی در اروپا» با موضوع : «بازگشت به شکوه و عظمت ایران با پادشاهی مشروطه»

«همه‌ی قسمت‌های فرهنگ ایران رنگ پادشاهی دارد.
ملتی که پدیداری‌اش با پادشاهی گره خورده است را نمی‌توان از خویشتن و اساسش جدا کرد.»

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید