به مناسبت سوم شهریور، سالروز اشغال ایران توسط قوای اشغالگر بریتانیا و شوروی در جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۰ و تبعید پادشاه ایران رضاشاه کبیر، تصاویری از شهدای ارتش شاهنشاهی ایران که توسط قوای اشغالگر به شهادت رسیدند منتشر می‌شود. این تصاویر از آرشیو روزنامه پرچم متعلق به احمد کسروی می‌باشند که در اولین سالروز اشغال ایران به دست متفقین، در شهریور و مهرماه ۱۳۲۱ به چاپ رسیدند.

شهید سروان ثنایی از افسرانی که در پیش‌آمد شهریورماه ۱۳۲۰ در رضاییه شهید شد

شهید ستواندوم عطاالله مجتهدی در قافلانکوه و شهید ستواندوم مهدی فخری در کلیبر در جریان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ به دست نیروهای اشغالگر شوروی به شهادت رسیدند.

شهید ستوان سوم ارشاد نخجوان در پیش‌آمد شهریور ۱۳۲۰ در اطراف ماکو توسط قوای اشغالگر شوروی به شهادت رسید.

شهید ستواندوم اقبالی در پیش‌آمد شهریور ۱۳۲۰ در قطور (آذربایجان غربی) توسط قوای اشغالگر به شهادت رسید.

شهید سروان احمد نهضتی تبریزی در پیش‌آمد شهریور ۱۳۲۰ توسط قوای اشغالگر به شهادت رسید.

شهید سروان علی‌اصغر مالک از افسرانی که در پیش‌آمد شهریور ۱۳۲۰ توسط قوای اشغالگر به شهادت رسید.

شهید ناوبان ابراهیم هریسچی از افسرانی که در پیش‌آمد شهریور ۱۳۲۰ بدست قوای اشغالگر بریتانیا در خلیج فارس به شهادت رسید.

شهید ناوسروان یدالله بایندر از افسرانی که در پیش‌آمد شهریور ۱۳۲۰ بدست قوای اشغالگر شوروی در بندر پهلوی به شهادت رسید. وی برادر کوچکتر شهید دریاسالار غلامعلی بایندر بود که در همان روز در جنوب و به دست قوای اشغالگر بریتانیا به شهادت رسید.

شهید ناخداسوم نقدی یکی از افسرانی که در پیش‌آمد شهریور ۱۳۲۰ در جنوب توسط قوای اشغالگر بریتانیا به شهادت رسید.

شهید سروان مکری‌نژاد از افسرانی که در پیش آمد شهریور ۱۳۲۰ به همراه دریاسالار بایندر فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران در جبهه جنوب و در نزدیکی خرمشهر با رگبار مسلسل نیروهای اشغالگر بریتانیایی به شهادت رسید.

شهید دریادار غلامعلی بایندر فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران در پیش‌آمد شهریور ۱۳۲۰ در کنار همراهش سروان مکری‌نژاد در خرمشهر و با رگبار مسلسل قوای اشغالگر بریتانیا به شهادت رسید. برادر کوچکتر ایشان ناوسروان یدالله بایندر نیز در بندر پهلوی توسط نیروهای اشغالگر شوروی شهید شد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید