فیلمی از گشایش راه‌آهن سراسری ایران در زمان رضاشاه بزرگ در ۴ شهریور ۱۳۱۷

0

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید