بنگاه حمایت مادران و نوزادان پس از جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران از کهن‌ترین و با سابقه‌ترین سازمان‌های خیریه کشور است. این بنگاه در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۱۹ به فرمان رضا شاه بزرگ کار خود را آغاز کرد و کانون نگاهداری از مادران و نوزادان ایران شد.

در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۹ انجمن حمایت مادران و نوزادان از محمدرضا شاه پهلوی درخواست کرد که روز بیست و پنجم آذر ماه را روزی که بنگاه حمایت مادران و نوزادان در سال ۱۳۱۹ به فرمان رضا شاه بزرگ بنیاد نهاده شد و آغاز به کار کرد به نام « روز مادر » برگزیده شود. این درخواست از سوی شاهنشاه ایران پذیرفته شد و در سال ۱۳۳۹ نخستین آیین روز مادر انجام یافت و از آن پس روز ۲۵ آذر ماه روز بزرگداشت مادران ایران با اجرای آیین‌های گوناگون در سراسر کشور جشن گرفته شد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید