در این هنگام که ملت بزرگ ما نیرومندتر از همیشه پنجه در پنجه‌ی استبداد و بی‌وطنی افکنده است، به استقبال نوروز این والاترین نماد پیروزی و پایداری فرهنگ ایرانی می‌رویم.

نوروز پرتو‌ی روشن آگاهی ملی ماست که از دل تاریکی روزگاران به ما نوید می‌دهد، ملتی که ریشه‌هایی چنین استوار دارد، پیروز و جاودان است.

خیزش ملی ایرانیان با ندای «جانم فدای ایران» روشن‌ترین نشانه‌ی پیروزی و پایندگی ملتی است که در پیشگاه تاریخ بار دیگر با نور مهر به میهن ظلمات انحطاط و زوال را در هم می‌شکند.

درود ما به روان پاک جانباختگان راه عظمت و آزادی میهن و نوروز بر همه‌ی ایرانیان خجسته و همایون باد.

پاینده ایران

حزب پان ایرانیست

نوروز ۱۴۰۲

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید