ما نیز بعنوان زندانیان سیاسی در بند حکومت مشروعه ، بر این باوریم که “بازگشت به مشروطه راه نجات ملت ایران است”

پاینده ایران

امضا کنندگان بیانیه: الناز اسلامی، بیژن رضایی، حجت‌اله رافعی، فریبا اسدی، کاظم علینژاد، مهدی فتحی، یاشار تبریزی

بیانیه ده فعال سیاسی و مدنی در یکصد و شانزدهمین سالگرد دستاورد ملی مشروطیت

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید