سعید جلیلیان وکیل شجاع و وطن‌پرست، با تودیع وثیقه به طور موقت تا برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.

0

تصویر سعید جلیلیان پس از آزادی موقت از زندان اوین - ۲۷ مهر ۱۴۰۱

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید