آرسام محمودی فعال سیاسی پان‌ایرانیست از زندان اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد.

0

آرسام محمودی فعال سیاسی پان ایرانیست به «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» متهم شده است.

آرسام محمودی فعال مشروطه‌خواه بازداشت شد؛آرش کیخسروی‌ به زندان کچویی کرج منتقل شد

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید