آرسام محمودی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که پنج سال از این حکم قابل اجراست.

آرسام محمودی ۸ آذر ۱۴۰۱ در تهران بازداشت شد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید