«حزب پان ایرانیست با پذیرش مسئولیت ملی خود ضمن دعوت از مردم ایران برای عدم شرکت در انتخابات با امید و کوشش دو چندان تلاش‌های خود را برای تحقق آرمان حاکمیت ملت و برگزاری انتخاباتی واقعی، ملی، عادلانه و صحیح، مطابق با اصول مترقی مشروطیت ادامه خواهد داد.»

به نام خداوند جان و خرد
پاینده ایران

همانطور که هم‌میهنان گرامی استحضار دارند حزب پان ایرانیست در طول چند دهه گذشته و به کرات نظرات خود را در خصوص برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به صورت مشروح و شفاف بیان نموده است.

حاکمیت جمهوری اسلامی آنچنان که در قانون اساسی آن تصریح شده نظامی برخاسته از اراده و حق حاکمیت ملت نیست. در این نظام فرقه‌ای که اعتقاد و التزامی به حاکمیت ملت ندارد نقش و جایگاه مردم به پیروی از اراده‌ها و تصمیم‌هایی تنزل پیدا کرده که الزاما مطابق با منافع و مصالح ملی و تاریخی ما تعریف نشده‌اند.

طبیعی است که در این نظام ضد ملی نمایش‌های موسوم به انتخابات، معطوف به تقویت توان و منافع ملی و ناشی از ضرورت اصلاحات و حل مشکلات مردم نبوده بلکه بر اساس تعارض‌های بنیادین درونی جناح‌ها و باندهای حاکمیت و طرح‌ها و برنامه‌های متعددی که از سوی شبکه‌های قدرت داخلی و خارجی طراحی شده‌اند، اجرا می‌گردند.

در طول چهل و دو سال گذشته نمایش‌های موسوم به انتخابات در نظام جمهوری اسلامی همواره نشان‌دهنده بخشی از تعارض‌های بنیادین درونی و فروبستگی مداوم راه، محکم‌تر شدن گره‌های کور حاکمیت و تشدید تنش‌ها برای تسلط بر قدرت و ثروت ملی و دادن امید واهی به ملت بوده‌اند.

در شرایط خطیر ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی و دوگانه تسلیم و مقاومتی که حاکمیت در پیش گرفته و نتیجه نهایی آن تسلیم و از دست دادن مولفه‌های قدرت ملی و فروپاشی درونی است، این نمایش و تظاهرات مبتذل هیچ ارتباطی با منافع ملی و مصالح عامه نداشته و مسیر این فروپاشی را هم تسریع می کند.
لذا با عنایت به موارد فوق حزب پان ایرانیست مطابق با رویه سالهای گذشته در انتخابات شرکت نکرده و همه‌ مردم آزاده ایران را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌نماید.

حزب پان ایرانیست با پذیرش مسئولیت ملی خود، ضمن دعوت از مردم ایران برای عدم شرکت در انتخابات، با امید و کوشش دو چندان تلاش‌های خود را برای تحقق آرمان حاکمیت ملت و برگزاری انتخاباتی واقعی، ملی، عادلانه و صحیح، مطابق با اصول مترقی مشروطیت ادامه خواهد داد.

پاینده ایران

حزب پان ایرانیست
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید