بنام خداوند جان و خرد
پاینده ایران

دولت آنکار خشونت علیه کرد‌ها و سایر ایرانی تباران را پایان دهد.
سرکوب شدید و غیر انسانی کردهای ایرانی‌تبار آناتولی که از روز‌ها پیش آغازیده؛ در شهرهای شیرناک، جزیره، آمد (دیاربکر)، درسیم، اغدیر و بسیاری دیگر از شهرهای کشور ترکیه با قساوت و روشهای غیر دموکراتیک ادامه دارد. این در حالیست که‌ نژادپرستان اقدامات خشونت‌بار خود علیه کرد‌ها را تحت حمایت نهادهای رسمی در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و سایرهای شهر‌ها شدت بخشیده‌اند؛ کرد‌ها در این شهر‌ها در معرض حمله و آسیب از سوی‌ نژادپرستان است و در شهرهای کردی ارتش به سوی مردم آتش گشوده است.
با توجه به اینکه دولت‌ نژادپرست ترکیه، پیشینه فجایعی همچون نسل کشی ارامنه و زازا‌ها و نیز حمایت از گروه تروریستی داعش را در پرونده خود دارد و همچنین سال‌ها سیاست نسل کشی کرد‌ها را با اعمال شیوه‌های گوناگون و در سطوح فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی دنبال می‌کند؛ حزب پان ایرانیست ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت‌بار و ضد انسانی این دولت‌ نژادپرست، بدینوسیله همه ایرانیان، آزادگان و اذهان بیدار را دعوت می‌کند که ضمن محکوم کردن اقدامات ضد انسانی زمامداران آنکارا؛ صدای مظلومیت ایرانی‌تباران آناتولی را به گوش جهانیان برسانند.
خط سرخ مقاومتی که بر آناتولی جاریست خط بطلانی است توامان بر تفکرضد ایرانی خلافت و پان‌تورانیسم؛ این خط مقاومت می‌بایست در ارتباط و مرتبط با منطق درونی اصیل و صحیح که همانا اتصال با تاریخ و فرهنگ و ماهیت و هویت خود و یا به زبان بهتر پیوند با یک وحدت اصیل که‌‌ همان «ایرانشهر» و ایرانیت است فهمیده شود. آناتولی سنگریست که سال‌ها ایرانیت با تحمل هزاران شداید و مصائب و ظهور عالیترین جلوه‌های شجاعت و ایستادگی در برابر ماشین کشتار و سرکوب، مقاومت کرده است و اکنون می‌کوشد روی ریشه‌ها و پایه‌های هویت خود بایستد؛ این ایستادن ذهن بیدار و اراده‌های نیرومند و یک آگاهی درخشان می‌خواهد.
حزب پان ایرانیست دفاع از حقوق همه ایرانی تباران را وظیفه خود می‌داند و همگان را بدین امر فرا می‌خواند.

حزب پان ایرانیست
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ خورشیدی
تهران

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید