ویژه برنامه نجات آذربایجان

0

 

فرقه دموکرات آذربایجان که در خلال اشغال ایران طی جنگ جهانی دوم، توسط شوروی و بدستور مستقیم استالین ایجاد شده بود، کدام اهداف پیدا و پنهان را دنبال می‌کرد؟

🔻سعی داشت با کدام ایدئولوژی و فلسفه مبنایی وجود خود را توجیه ‌کند؟
رفتار و برخورد این فرقه با مردم آذربایجان چگونه بود؟

🔻و چطور در نهایت بدست خود مردم آذربایجان ساقط شده و سران آن متواری شدند؟
🔻چقدر درباره نفوذ کارگزاران فراری فرقه دموکرات آذربایجان در انقلاب ۵۷ و ارکان نظام برآمده از آن اطلاع دارید؟
این نفوذ در چه ابعادی گسترده است و تا چه حد امنیت و منافع ملی ایرانیان را تهدید می‌کند؟

🔻در این میان وظیفه جریان ملی چیست؟

🔹🔻🔹پاسخ به تمام این پرسش‌ها در گفت‌وگوی حجت کلاشی در ویژه برنامه سالروز نجات آذربایجان تلویزیون کانال یک

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید