گفتگوی حجت کلاشی با دکتر نصر اصفهانی

0

گفتگوی حجت کلاشی با دکتر نصر اصفهانی پیرامون:
🔻ریشه های تاریخی حمله نظامی ترکیه به سوریه وکشتار کردها،
🔻نقش آمریکا و روسیه در تنش سیاسی به وجود آمده و تجاوز ترکیه به شمال شرق سوریه
🔻تحرکات دبیر کل شورای گذار درموضوع فدرالیسم
🔻لزوم گذار با ابزار مشروطه و.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید