بررسی سیاست‌خارجی خطرساز و فرصت‌سوز نظام

0

در چند هفته اخیر دگرگونی‌های پیش آمده در افغانستان اهم موضوعات مورد بحث در جلسات هفتگی حزب پان‌ایرانیست بوده است.

در نشست عمومی یکشنبه، ۳۱ امرداد ۱۴۰۰ چند مورد از دلایل و نتایج این دگرگونی‌ها از جمله علت و نحوه خروج ایالات متحده از افغانستان، نقش و نگاه جمهوری اسلامی نسبت به طالبان و اهمیت مقاومت شکل‌گرفته در مقابل تاسیس امارت اسلامی در افغانستان ارزیابی شدند.

همچنین جریان «اتحاد اسلام» به عنوان یکی از خطرناک‌ترین جریان‌های موجود در سیستم جمهوری اسلامی که بانی بسیاری از فرصت‌سوزی‌ها و تحمیل هزینه‌ها و تهدیدات جدی به منافع ملی ایران می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید