بیانیه حزب پان ایرانیست درپی ادامه بازداشت آرش کیخسروی وکیل ایرانخواه و شجاع

در مورخه ۲۷ امرداد، آرش کیخسروی وکیل ایرانخواه و شجاع در اعتراض به کنوانسیون دریاچه کاسپین که خلاف منافع ایران تنظیم شده بود؛ مقابل مجلس بازداشت شد؛ اکنون یک ماه از بازداشت این وکیل وطن پرست می گذرد.
حزب پان ایرانیست ضمن محکوم کردن اقدام دستگاه امنیتی و قضایی در زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی، نسبت به هرگونه پرونده سازی برای این وکیل و فعال سیاسی ایرانخواه هشدار می دهد.

حزب پان ایرانیست
مورخه ۲۷/۶/۹۷

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید